De leraar in zijn/haar kracht

U4E_Visuals_Web

Wanneer staat een leraar in zijn kracht? En waarom is dit een belangrijk onderwerp? Als de leraar blij en gelukkig is, dan is de leerling dat waarschijnlijk ook. Dan wordt er geleerd en is dat wat er geleerd wordt van kwaliteit. We zijn dus nieuwsgierig naar wat het is dat maakt dat de leraar in zijn kracht kan staan of kan komen. Wat leren succesvolle voorbeelden ons? Wanneer sta jij als docent in je kracht? Wat heb je daarvoor nodig?

Waar werken we aan?

Het team dat zich bezig houdt met dit transitiepad bestaat momenteel uit 17 deelnemers, zowel docenten als mensen die docenten en scholen ondersteunen. We zijn afkomstig uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en universiteit. Ieder van ons vertegenwoordigt een project dat erop gericht is de eigen kracht van de leraar te versterken, van het begeleiden van startende docenten tot een verdraaide schoolorganisatie, en van het organiseren van expedities voor en met docenten tot het opzetten van professionele leergemeenschappen.

De volgende elementen zijn volgens ons van belang voor leraren om in hun kracht te staan:

Context van de Leraar

Aspecten die van invloed zijn op de kracht van de leraar zijn de organisatie van de school, de inrichting en taken van de teams, de aanwezigheid van zelfsturende teams. Betreft het een lerende organisatie, zijn er professionele leergemeenschappen, is er sprake van verdraaid organiseren? Ook is het type school bepalend en de aanwezige cultuur van de school, de aard van de schoolleiding en hun verwachtingen ten opzichte van docenten, de mate waarin het systeem domineert, hoeveel (vitale) ruimte is er voor de professionals, wat is de mate van vertrouwen?

Professionaliteit

De persoonlijke, organisatorische en interpersoonlijke capaciteiten vormen samen de professionele capaciteit. Wat daarbij goed werkt is het delen van eigen ervaringen, gezamenlijk nagaan wat leren (allemaal) inhoudt en hoe docenten van elkaar kunnen leren. Ingestoken vanuit talenten, niet vanuit ‘tekorten’.

Eigenaarschap

De mogelijkheid om ruimte te pakken, regie te pakken, jouw invloed willen en durven uitoefenen. Bewegen van ‘moeten’ naar ‘willen’ en handelen vanuit je eigen passie. Waarin durf je (burgerlijk) ongehoorzaam te zijn?
Eigenaarschap, zelf kunnen beslissen, beïnvloeden, bepalen, niet opgelegd krijgen, niet moeten, autonomie. De paradox hiervan is dat anderen de leraar niet in zijn kracht kunnen zetten want dan wordt het door anderen geïnitieerd. We kunnen wel in een school zodanig condities scheppen dat leraren de mogelijkheid en ruimte hebben om in hun eigen kracht te staan.

Wat gaan we doen?

Succesvoorbeelden verzamelen, om te analyseren wat de succesfactoren zijn, en om deze initiatieven en de mensen daarachter met elkaar in contact te brengen. Bijeenkomsten organiseren om met hen in gesprek te gaan en met elkaar te begrijpen waarom het succesvol is en wat we daarvan kunnen leren.
Leraren en andere mensen in en om scholen betrekken bij ons tranistiepad door hen de vraag te stellen: wanneer sta jij in je kracht? Via persoonlijke contacten en sociale media een gesprek op gang brengen.

Wil je meedenken, meedoen of op een andere manier een bijdrage leveren? Dat kan!
Vul het onderstaande webformulier in, dan nemen we contact met je op!©2018 United4Education - onderwijs waarvan we dromen

X
- Enter Your Location -
- or -

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?