Multifunctionaliteit van toetsing

U4E_Visuals_Web13

We kunnen leeropbrengsten op diverse manieren inzichtelijk maken. We kunnen de bekwaamheid van leerlingen toetsen op een bepaald vlak. We kunnen ook het leerproces volgen en toetsen gebruiken om na te gaan in welke mate en op welke wijze we moeten bijsturen. Het is belangrijk om stil te staan bij de functie van toetsen en wat we met de resultaten van toetsen doen. Is het een eindstation waarna iemand geselecteerd of gekwalificeerd wordt, is het een doorlopend proces, waarbij je tussentijds bijstuurt? Zegt het iets over het onderwijsniveau, over de onderwijsbehoeften van leerlingen, over de kwaliteit van het onderwijs?

Waar werken we aan?

We kijken met een zestal mensen vanuit verschillende disciplines binnen het onderwijs, naar de multifunctionaliteit van toetsing. We willen nagaan hoe toetsing op duurzame wijze onderdeel kan zijn van leren, hoe het leren kan verrijken, hoe het kan bijdragen aan groeien en zien groeien, waardoor zowel leerling als leerkracht tot bloei kunnen komen.
We willen nagaan hoe toetsing gebruikt kan worden als wegwijzer, als spiegel, als onderdeel van het individuele en het gezamenlijke leerpad, waarbij gevierde mijlpalen een opstap zijn naar verdere groei en ontwikkeling.

Wat gaan we doen?

De komende tijd willen we de verschillende multifunctionele aspecten van toetsing verder uitwerken. Op basis van dit vooronderzoek willen we scholen uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek naar de resultaten van multifunctionele toetsing en hen daarbij handvatten aanreiken. We zoeken daarvoor een netwerk van tenminste 20 scholen die actief werken aan het inzetten van toetsing als instrument voor reflectie op het eigen leren, die actief hun best practises uitwisselen en samen nieuwe kennis en ervaring ontwikkelen. Op 1 oktober 2015 organiseren we een ‘toetscongres’ voor en door scholen die aan dit onderzoek (willen) deelnemen.

Wat hebben we daarbij nodig?

We zouden daarvoor graag samenwerken met een LC of LD docent onderzoek vaardigheden en zouden het onderzoek willen koppelen aan een onderzoeker of lectoraat.
Literatuur of andere achtergrondinformatie over toetsing en assessment is ten behoeve van het vooronderzoek zeer welkom. We beschikken al wel over een eerste literatuurlijst, en verwijzen naar boeken als ‘Cijfers geven werkt niet’ van René Kneyber, ‘Is het voor een cijfer?’ van Tijl Koenderink. Ook Carol Dweck, die met haar onderzoek het belang van de focus op het (leer)proces aantoont, is een bron van inspiratie voor verder onderzoek.

Wil je meedenken, doen of op een andere manier een bijdrage leveren? Dat kan!
Vul het onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op!©2018 United4Education - onderwijs waarvan we dromen

X
- Enter Your Location -
- or -

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?